loader image

אודות

מכון למרחב מציע טיפול מקצועי רגיש תרבות. הצוות מורכב מאנשי מקצוע, כולם בעלי הכשרה פורמלית ורישיון לעסוק בתחומי הטיפול ומודרכים על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה.

הרקע להקמת מכון 'למרחב'

בעשורים האחרונים חלה מגמה של ריבוי אנשי מקצוע חרדים, בוגרי ישיבות וסמינרים, מתחום הטיפול: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, בעלי תואר שני וקרימינולוגים קליניים.

מגמה זו מאפשרת לציבור הפונים החרדי לקבל טיפול מקצועי ממטפלים/ות שבאים מתוך המגזר, מבינים את שפתו וצרכיו. מצב זה הביא להקמת מכון 'למרחב' – המושתת על עבודה מקצועית חרדית.

מכון למרחב מציע טיפול מקצועי כוללני רגיש תרבות לילדים/ות, מתבגרים/ות ומבוגרים/ות החווים מצוקה רגשית או נפשית.

הטיפול המוצע הינו כוללני ביסודו, כאשר צוות למרחב מציע מגוון התערבויות הכוללות; טיפול בשיחות, הדרכת הורים, חונכויות, Case-Managing, קורסים, סדנאות, ימי עיון, כנסים ועוד. הצוות מורכב מאנשי מקצוע, כולם בעלי הכשרה פורמלית ורישיון לעסוק בתחומי הטיפול בישראל ומודרכים על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. המכון נתמך על ידי דמויות רבניות שאתם הצוות נפגש בשעת הצורך.

החזון שלנו -

לתת טיפול איכותי ומיטבי לאוכלוסייה החרדית, אוכלוסייה שנמנעת באופייה לגשת לטיפול מקצועי הן מבחינה כלכלית והן מבחינת חסר במטפלים מקצועיים מתוך המגזר, והן מבחינה סטיגמתית (שידוכים, מעמד חברתי וכו'). לתת יכולת לילדים מהמגזר לחוות ילדות טובה יותר ולהכשיר אותם לתפקוד ולהצלחה בחיים.
לצורך זה הוקם מכון למרחב שע"י יד אליעזר שנותן מענה לשלושת הצרכים הללו ומאפשר טיפולי איכותיים ומקצועיים חינם במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש עם קופות החולים שבהסדר.

עמותת יד אליעזר (1981) נוסדה על ידי הרב יעקב ויזל ורעייתו הדסה, המשמשים עד היום כיושב ראש האגודה.
בעשור האחרון מובילה אגודת יד אליעזר מהפכה אמיתית בהיקף הסיוע ובאפקטיביות שלו עבור משפחות במצוקה. תוך שמירה על כבוד המוטבים ושימת דגש על יציאה ממעגל העוני לצמיחה כלכלית וחברתית.
פעילות החסד וההתנדבות באגודת יד אליעזר מקיפים תחומים שונים ומגוונים. למעלה מ-30,000 תמיכות בסכומים ובאמצעים שונים מועברים מדי חודש ומשפיעים ישירות על חייהם של כ-130,000 נפשות באמצעות עשרים ואחת תכניות סיוע ופרויקטים כלכליים וחברתיים שונים.
תקציב העתק עבור פעילות החסד השנתית מסתכם בלמעלה ממאה מיליוני שקלים, המנותב כמעט כולו עבור פעילות החסד נטו. הוצאות אחזקת הפעילות השוטפת מטעם הארגון עצמו נמוכות יחסית וזאת כתוצאה משימוש מושכל במערכת התנדבות מסועפת המונה כ-12,000 מתנדבות ומתנדבים.
אגודת החסד יד אליעזר גאה לקבל את ארבעת הכוכבים – אות הדירוג הגבוה ביותר על ידי ארגון ה-charity navigator של אמריקה.

דילוג לתוכן