loader image

המרפאות שלנו

מכון למרחב

4 מרפאות לבריאות הנפש

הטיפול ניתן ב: ירושלים, בית שמש, ביתר עילית, רחובות

תחום טיפול: בריאות הנפש

קבוצת גיל: ילדים, נוער, מבוגרים

מרחב לנוער

יחידה לטיפול בנוער

הטיפול ניתן ב: ירושלים

תחום טיפול: טיפול רגשי

קבוצת גיל: נוער

מרחבים

טיפול רגשי בהבעה ויצירה

הטיפול ניתן ב: ירושלים

תחום טיפול: טיפול רגשי

קבוצת גיל: ילדים

פרוייקטים..

צעדים להצלחה

תוכנית מענה לילדי כיתות ו' בשיתוף עיריית ירושלים

הטיפול ניתן ב: ירושלים

תחום טיפול: טיפול רגשי

לוגו רווחה

פעילות פנאי משלבת

טיפולים קבוצתיים לילדים ונוער בשיתוף משרד הרווחה

הטיפול ניתן ב: ירושלים, בית שמש, ביתר עילית, רחובות

תחום טיפול: טיפול רגשי

מרחב לנוער

היחידה לטיפול בנוער | פרויקט משותף עם קרנות הביטוח הלאומי – הקרן לילדים ונוער בסיכון​

הטיפול ניתן ב: ירושלים

תחום טיפול: טיפול רגשי

דילוג לתוכן