loader image

מרחבים

טיפול רגשי בהבעה ויצירה

תחום טיפול: טיפול רגשי

קבוצת גיל: ילדים

הטיפול ניתן ב: ירושלים

החזון:

התכנית לתמיכה וסיוע רגשי בשיתוף מסגרות חינוכיות נועדה כדי לקדם את רווחתם האישית והחברתית של ילדים הזקוקים לכך. תכנית זו רואה כחזון את התמיכה, חיזוק הקיים והכרה  בכוחות הפוטנציאליים בנפש הילד כחלק אינטגראלי ממנה. חלק נוסף בחזון עוסק בסיוע לילד בכל הנוגע לתחום הרגשי וכולל עזרה במפגש עם מוקדי קושי רגשיים וחברתיים, הכרה בחולשות והתמודדות עם קשיים. ייעודו של החזון הוא במתן האפשרות המקסימלית לכל ילד להיות פנוי ללמידה. תהליכי התמיכה והסיוע יאפשרו לילד לנצל את מלוא הפוטנציאל שלו בכל תחומי התפקוד.

אוכלוסיית היעד:

אוכלוסיית היעד כוללת את תלמידי בתי  הספר היסודיים במערכת החינוך החרדית. למערך הסיוע יתקבלו ילדים המבטאים קשיים בתפקוד הלימודי והחברתי על רקע רגשי עם המאפיינים הבאים : חוסר ביטחון עצמי, מופנמות רגשית, אימפולסיביות, קשיים בקשב וריכוז, דימוי עצמי נמוך, קשיים חברתיים, קשיים בהבנה חברתית, אילמות סלקטיבית וכן ילדים עם רקע משפחתי מורכב. 

צוות הפרויקט:

מטפלות רגשיות חרדיות בעלות תואר ראשון + תואר שני / לימודי תעודה מוכרים במשרד הבריאות עבור טיפולים רגשיים דרך קופות החולים. המטפלות עברו הכשרה מקצועית בטיפול רגשי בילדים באמצעות הבעה ויצירה ובעלות ניסיון. צוות ההדרכה של מרחבים כולל מטפלים באומנויות בעלי תואר שני, עובדים סוציאליים קליניים ופסיכולוגים.

הרציונל:

השילוב של טיפול רגשי בתוך המסגרת החינוכית מאפשר זמינות וחיבור בין שלושת קודקודי המשולש של הילד, הורה-מורה-מטפל ולכך יש השפעה רבה בקידומו של התהליך הטיפולי ובהשגת היעדים הטיפוליים בזמן קצר יותר. 

ידוע כי קשיים בלמידה נובעים בחלקם מתוך מצוקה פנימית רגשית של הילד שלא באה לידי ביטוי. באמצעות טיפול בהבעה ויצירה ניתנת לילד הזדמנות לפרוק את מטעניו הרגשיים, לבטא את מצוקותיו לעבד אותם ולרכוש כלים להתמודדות עם קשיים וכתוצאה מכך יהיה יותר פנוי ללמידה. למותאמות המנטלית של צוות מרחבים בין המטפלות  למטופלים  יש השפעה רבה בקידום תהליכי יצירת הקשר והאמון הן לילד הן להוריו והן לצוות החינוכי. 

הליווי והפיקוח המקצועי במסגרת העקבית של ההדרכות למטפלות במרכז מהווה עוגן מקצועי לכל טיפול וכן קידום קליני של צוות המטפלות. בנוסף לכך, תפקידו לזהות מקרים מורכבים שלא מותאמים למערך הטיפולי של "מרחבים" ולהפנות לגורם מקצועי מוסמך אחר. סבסוד הטיפולים ע"י עירית ירושלים והביטוחים המשלימים מטעם קופות החולים מהווה הזדמנות לתת מענה רגשי זמין לילדים חרדים ממשפחות ברוכות ילדים שהגורם הכספי הוא משמעותי, ובדרך כלל מונע מהם לפנות  לטיפול מקצועי.

ליצירת קשר והזמנת תורים:

02-9944500
חירם 4 ירושלים

במכון למרחב מרפאות נוספות:

מכון למרחב

4 מרפאות לבריאות הנפש

הטיפול ניתן ב: ירושלים, בית שמש, ביתר עילית, רחובות

תחום טיפול: בריאות הנפש

קבוצת גיל: ילדים, נוער, מבוגרים

מרחב לנוער

יחידה לטיפול בנוער

הטיפול ניתן ב: ירושלים

תחום טיפול: טיפול רגשי

קבוצת גיל: נוער

דילוג לתוכן