loader image

מרחב לנוער

תחום טיפול: טיפול רגשי

הטיפול ניתן ב: ירושלים

בשיתוף:

היחידה לטיפול בנוער | פרויקט משותף עם קרנות הביטוח הלאומי - הקרן לילדים ונוער בסיכון​

דילוג לתוכן